Relacja trener - zawodnik w bieganiu

8 stycznia 2022

Współpraca w sporcie na lini trener z zawodnikiem jest bardzo ważna. Poważnie podchodząc do sportu należy poważnie podchodzić również do osoby, które ma nad naszym rozwojem kontrolę i od której jest m.in zależny nasz progress w bieganiu

Zawodników można podzielić na trzy grupy

  • Stosujący się do wykonywanych poleceń trenerskich nie dokładających bez konsultacji większych obciążeń treningowych - stosujących się do planu
  • Ambitni wykonujący plan oraz samowolnie trenowanie na wyższych obciążeniach niż zadane i dodatkowo dokładający nieplanowe jednostki treningowe
  • Niesystematyczni nie wykonujący wszystkich zaplanowanych jednostek treningowych, a gdy już chcą wrócić nie stosują się do danych obciążen treningowych

Z biegiem lat każdy zawodnik nabiera indywidualne doświadczenie i stara się je przenieść na swój trening w kolejnych sezonach, lecz doświadczenie to nie wszystko. W trenowaniu zawodników liczy się wiedza. Owszem z doświadczenia również można starać się trenować, lecz jeśli wszystko jest fajnie póki nie staniesz w kropce, w której nigdy nie byłeś, bo nie ma możliwości przejść każdego rodzaju problemu w treningu. Trzeba wiedzieć co daje nam konkretna jednostka treningowa i po co ją się wykonuje akurat teraz a nie dzień przed startem. Problemów jest wiele w świecie trenowania zawodników i trzeba je na bieżąco rozwiązywać lub do minimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Czy wiesz, że coraz więcej osób uprawiających sport decyduje się na współpracę z trenerami w danej dyscyplinie?

Trener - zawodnik

Każdy trener, który współpracuje z zawodnikiem zna go. Oczywiście zależy wszystko od długości współpracy - im dłużej tym lepiej, lecz powiedzmy, że wszystko przekazałeś i już współpracujecie jakiś czas. Trener ocenia wszystko co zawodnik biegał i wie na co go stać w danej chwili. Zna słabe strony oraz sposoby ich wzmocnienia. Wie co na niego działa najlepiej, jaka jednostka treningowa, co lubi najbardziej biegać, jakie ma kłopoty i jak je znosi. Zna przyczyny powodujące stres i wie jak je likwidować oraz jakie środowisko działa na zawodnika najlepiej.

Zachowanie zawodnika

Podsumowując określony okres pracy treningowej często wykonuje się trening finalny, które weryfikuje oraz odzwierciedla jakiś okres pozwalając na ocenę efektów z treningu. Jest to element, który pozwala nam poznać co działa na zawodnika dobrze a co źle. Również w tym pomaga nam każdorazowa relecja z treningu - UWAGA: KAŻDEGO.

Efekt obserwacji

Trener obserwuje i analizuje natychmiast: wyraz twarzy zawodnika, wykonanie techniczne, obraz zmęczenia, sposób oddychania i wreszcie dane czasowe. W sumie efekt oceniany jest bardzo ogólnie. Właśnie dlatego, bardzo dobrą formą jest kontakt bezpośredni na treningach grupowych z zawodnikami, ponieważ można uzyskać jak najwięcej informacji na temat danego zawodnika.

Wspólne dążenie do celu

Ważne w relacji trener - zawodnik jest mówienie sobie o wszystkim. Jeśli masz w planach jakiś start konsultujesz go z trenerem, jeśli nie masz możliwości wykonania treningu w danym dniu, konsultujesz ten temat. Należy wspólnie grać do jednej bramki i wykonywać to co każe trener, a dobry trener poprowadzi Cię do Twojego wymarzonego celu, jeśli na przeszkodzie nie stoją inne problemy. Chcesz osiągnąć dany czas? Słuchaj się i zaufaj.

Trenuj, działaj i szukaj powodu, a nie sposobu!

Na podstawie książki:Nowoczesny trening biegów średnich i długich, Zbigniew Zaremba

Współpraca/plany treningowe/trener biegania: marcinwitkowski1985@gmail.com

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram