WSKAŹNIK MASY CIAŁA

28 listopada 2020

Wskaźnik masy ciała ( BMI ) - współczynnik powstały
przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

WZÓR :
waga w kg : ( wzrost w metrach x wzrost w metrach )

Obliczymy na moim przykładnie😀
moja waga : 73 kg
mój wzrost : 1,75 m
73 : ( 1,75 x 1,75 ) = 23,85
Czyli moje BMI wynosi 23,85 i to jest waga prawidłowa (norma BMI 18,5- 24,99)

ZAKRESY WARTOŚCI BMI

- mniej niż 16 - WYGŁODZENIE
16 - 16,99 - WYCHUDZENIE
17-18,49 - NIEDOWAGA
18,5 - 24,99 - WAGA PRAWIDŁOWA
25 - 29,99 - NADWAGA
30- 34,99 - OTYŁOŚĆ PIERWSZEGO STOPNIA
35- 39,99 - OTYŁOŚĆ DRUGIEGO STOPNIA
powyżej 40 - OTYŁOŚĆ TRZECIEGO STOPNIA ( SKRAJNA)

Koniecznie trzeba brać pod uwagę inne względy fizjologiczne na przykład masę mięśniową lub
tłuszczową.
Zakresy wartości BMI są bardzo ogólnikowe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram